Programma 2010

DODENHERDENKING

 

STILLE TOCHT VANAF HET STADHUIS

Op 4 mei vindt weer de jaarlijkse Dodenherdenking plaats.


Hieronder volgt het programma:

 Het herdenkingsconcert op het carillon van de Grote Kerk.

                         van 17.00 - 18.00 uur

                         door Joke Brandsma

Programma Beiaard Enschede 4 mei 2010
1. Cortege and Fugue                                                      John Courter
                                                                                          (geb. 1942)


2. Three short pieces: (1964)                                            Gary White
       Etude                                                                          (20ste eeuw)
       Reflection
       Vigil

3.  Drie orgelkoralen:                                                         Joh. Seb. Bach
        Wenn wir in höchsten Nöthen sein                            (1685-1750)
        Erbarm dich mein, o Herre Gott
        Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ

4. Gregorian Triptych:                                                        John Courter
        Requem aeternam
        Dies Irae (Totentanz)
        In Paradisum

5. Joodse en Oost-europese volksliedjes

6.  Music for a while                                                             Henry Purcell
                                                                                           
7. Uit Cantate BWV 169, 2 aria’s:                                       Joh. Seb. Bach
       Gott soll allein mein Herze haben
        Stirb in mir
 
    Uit de Hohe Messe: Agnus Deï

 

Herdenkingskoor

Het Herdenkingskoor Enschede 4 mei zingt in de Grote Kerk aan de Oude Markt het Requiem van Gabriel Fauré o.l.v. dirigent Jeanet Bosch.
De teksten uit het dagboek van Etty Hillesum worden voorgedragen door Magda Nij Bijvank.
Etty Hillesum was een bijzonder begaafde jonge vrouw die, ondanks de gruwelijkheden waarvan zij getuige en slachtoffer was, de schoonheid van het leven bleef zien en haar medeslachtoffers in Kamp Westerbork troost kon bieden.
 
Ook het Requiem van Fauré wordt gekenmerkt door troost:
In 1902 zei hij over de dood:
 
    “Dit is hoe ik de dood zie: als een vreugdevolle bevrijding,
    een verlangen naar een vreugde voorbij het graf,   
    meer dan een pijnlijke ervaring.”

Met medewerking van:
          Ilse van Griensven – sopraan
          Falco van Loon – tenor
          Hans Stege – orgel
          Cappela Enschede o.l.v. Jeanet Bosch

Aanvang: 18.00 uur
Grote Kerk, Oude Markt in Enschede

Entree: 5 euro, tot 20 jaar gratis

zie ook:  http://www.jeanetbosch.nl/Webpagina/herdenkingskoor.html


 

Stille Tocht en Herdenkingsbijeenkomst

 
Vanaf 18.00 uur hangen de vlaggen halfstok tot ca. 21.00 uur (zonsondergang)
19.00 uur: Verzamelen voor de Stille Tocht voor het stadhuis bij het Ei van Ko.
19.10 uur: Vertrek van de Stille Tocht vanaf het Ei van Ko naar het Volkspark
Opstelling:
1. College van B en W. Burgemeester (en partner) voorop, geflankeerd door de voorzitter Els
    Koopmans en kabinetschef Quirin Prenger, daarachter overige leden College,
2. Vertegenwoordiging van het Ministerie van Defensie
3. Vertegenwoordiging van de Politie Twente
4. Vertegenwoordiging van de Joodse Gemeenschap
andere officiële instanties, vervolgens rolstoelers, verenigingen en individuele personen.

Route:
Langestraat, Oude Markt, Marktstraat, Brammelerstraat, M.H. Tromplaan en Volkspark.
19.30 uur: Start plechtigheid in het park met kort welkom door de voorzitter van het 4 en 5 mei
                   Comité, Els Koopmans
19.33 uur: Maureen Koevoets, winnaar gedichtenwedstrijd voortgezet onderwijs
19.35 uur: Muziek door het Leger des Heils
19.39 uur: Luc Haven, winnaar gedichtenwedstrijd voortgezet onderwijs
19.41 uur: Declamatie door Vincent Weber, voorzitter studentenvereniging Taste
19.43 uur: Muziek door het Leger des Heils
19.47 uur: Toespraak door Burgemeester Den Oudsten
19.53 – 19.59 uur: Luiden van de klokken
20.00 uur: Precies om 20.00 uur wordt de gong geluid. Bij de beeldengroep van Mari Andriessen
                   wordt 2 minuten absolute stilte in acht genomen.
20.02 uur: ‘The Last Post’ wordt geblazen door trompettist de heer B. ter Heijde. Vervolgens speelt
                   het Leger des Heils ‘Abide with me’.
                   Hierna vindt de kranslegging plaats door achtereenvolgens de burgemeester,
                   vertegenwoordiging van het Ministerie van Defensie en Colonel Boscawen, districtchef

                   politie Twente, vertegenwoordiging van de Joodse Gemeenschap, oud verzet en oud

                   bevrijders en daarna andere officiële instanties, waarna voor de overige aanwezigen

                  gelegenheid bestaat bloemen te leggen bij de beelden.
                   Aansluitend wordt het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus gezongen.
Rond 20.15 uur: De plechtigheid wordt door de voorzitter van het Comité, mevrouw Els Koopmans,
                   afgesloten.
                   Vervolgens worden nog enkele stukken gespeeld.

In Lonneker vindt op 4 mei vanaf 19.45 uur een herdenking plaats gevolgd door een Stille Tocht naar de begraafplaats.

In Boekelo vindt op 4 mei een Stille Tocht plaats om 19.00uur vanaf het bevrijdingsmonument op het Dorpsplein.   

19.30 uur  stille tocht komt bij de zessprong waar mensen kunnen aansluiten. 

19.45 uur  hergroeperen voor vertrek naar de begraafplaats in Usselo van D.J. ter Borg, 
                   voormalig verzetstrijder en Leider van de KP Twente.
                  2 min stilte bij het graf van ter Borg
                  daarna worden gedichten  voorgedragen en in een korte rede door vertegenwoordigers
                  van Boekelo en Usselo wordt stilgestaan bij de betekenis van vrijheid.
                  De stille tocht wordt besloten met het leggen van bloemen en kransen.
 
Winnende gedichten:

Vrijheid door Maureen Koevoets

Ik denk na over de vrijheid.

Ik voel me fijn, ik ben vrij.

Maar hoe zou het in andere landen zijn?

Hebben zij voldoende te eten, kunnen zij vrij spelen?

Vrijheid is vrij zijn,

Vrijheid is blij zijn,

Vrijheid is jezelf zijn,

Vrijheid is gelukkig zijn.

Ik voel me vrij,

Zullen die andere kinderen ook vrij zijn?

Op vrijheid heb je recht,

Niet 1 iemand maar iedereen.

Iedereen wil vrijheid,

Niemand wil meer oorlog.

Iedereen wil dromen over de toekomst.

Iedereen wil doen wat die wilt,

En niet wat een ander wilt!

 

Vrijheid wereldwijd door Luc Haven

Ik,

Ik doe soms dingen die niet mogen.

Liegen, kattekwaad uit halen en nog veel meer.

Maar er is een ding wat ik heel graag zou willen,

In een auto rijden.

rijden door de raarste plekken.

het park, de tuin en zelfs in het bos.

Maar helaas dat mag ik echt niet.

Had ik maar meer vrijheid, vrijheid wereldwijd.

Ik ben teleurgesteld.