Toespraak 5 mei

Toespraak door burgemeester Den Oudsten d.d. 5 mei 2010 ter gelegenheid van Bevrijdingsdag

Vandaag vieren we dat Nederland 65 jaar geleden werd bevrijd. Het 4 en 5 mei comité heeft voor deze dag een bijzonder programma samengesteld. De dag begint zodadelijk met een bevrijdingsparade, in andere delen van het stadscentrum is er muziek en vinden tal van evenementen plaats.

Also a special welcome to our British Liberators and their partners.

Een speciaal welkom voor de heer Briggs en zijn partner en de heer Robinson. Zij nemen deel aan de parade en zitten in een van de voertuigen van Keep them Roling. Verder is Kolonel buiten dienst Boscawen aanwezig. Hij is de zoon van de Commandant van het Britse regiment dat Enschede 65 jaar geleden op 1 april bevrijdde.

Vrijheid wereldwijd; daar staan we bij stil. Vrij van gebrek, armoede en knechting. En vrijheid van pers, meningsuiting en vereniging. Maar vrijheid is niet vanzelfsprekend, maar moet dag in, dag uit worden gerealiseerd in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Elkaar vrij maken door respect, door oog te hebben voor elkaars waarde en niet door elkaar te beknotten en te knevelen in stigma’s en vooroordelen. Democratie gaat over het feest van het verschil, over de rijkdom van verscheidenheid.
Gisteren herdachten we de gruwelen van de oorlog en de mensen die hebben geleden. We herdachten ook de mensen die zijn gevallen voor onze vrijheid. Dat we onze vrijheid moeten beschermen uit respect voor de mensen die destijds hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Vrijheid draagt bij aan veiligheid. En veiligheid draagt bij aan vrijheid. Alleen mensen die zich veilig voelen kunnen vrij zijn. Veiligheid is een absolute voorwaarde om echt vrij te kunnen zijn. Het is ook vandaag de dag nog een opgave om de democratische vrijheden inhoud te geven, wereldwijd. Zonder vrijheid en veiligheid voor burgers kan een democratische samenleving niet bestaan. Zolang er mensen zijn in deze wereld die niet veilig zijn en niet vrij, zijn wij ook niet vrij. De onvrijheid van anderen kan onze veiligheid aantasten. We leven in een wereld waarin landen en mensen in toenemende mate afhankelijk zijn geworden van elkaar. De toenemende Europese eenwording draagt bij aan onze vrijheid en veiligheid. Sinds 1945 is er in West-Europa geen slagveld geweest. De langste periode in de geschiedenis waarin er in Europa geen oorlog is gevoerd.

Zoals vrijheid niet kan zonder de inspanning van mensen, zo kan deze dag alleen tot stand komen door de inzet van veel vrijwilligers en sponsoren. De parade van Keep them Roling die zodadelijk aan ons voorbij rolt, is met een lengte van 2,5 kilometer de grootste van Nederland met het grootste aantal deelnemers. Zelfs uit België zijn deelnemers naar Enschede gekomen met materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. Op de voertuigen of meelopend vinden we veteranen uit de Tweede Wereldoorlog, Indonesië, Afghanistan, Irak en Libanon.

Ik ben er trots op dat dit in Enschede tot stand is gebracht. Mijn felicitaties en complimenten aan de organisatie en de vele vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. Ik wens iedereen een aangename dag. Laten we genieten van onze vrijheid en deze doorgeven aan onze naasten.