Programma 2012

Programma 2012


18.00 uur
: Herdenkingsconcert in de Grote Kerk. Uitvoering van het Requiem van Fauré.
                   Teksten uit de dagboeken van Etty Hillesum worden voorgedragen door                       
                   Stadsdichter  Moes Wagenaar; Cappella Enschede olv Jeanet Bosch zingt het
                   Requiem van Gabriël Fauré m.m.v. Ilse van Griensven (sopraan), Daniël Herman
                   Mostert (bariton), Dennis Vallenduuk (orgel)

                   Entree: 5 euro, tot 20 jaar gratis
                   Zie ook: www.jeanetbosch.nl

19.00 uur: Verzamelen voor de Stille Tocht voor het stadhuis bij het Ei van Ko.

19.10 uur: Vertrek van de Stille Tocht vanaf het Ei van Ko naar het Volkspark
                    Opstelling:  1. College van B en W. Burgemeester voorop, geflankeerd door Els
                                              Koopmans (voorzitter 4 en 5 mei comité) en Quirin Prenger        
                                             (kabinetschef)
                                          2. Vertegenwoordiging van het Ministerie van Defensie
                                          3. Vertegenwoordiging van de Politie Twente
                                          4. Vertegenwoordiging van de Joodse Gemeenschap, vervolgens
                                              rolstoelers, andere officiële instanties, verenigingen en individuele 
                                              personen.

     Route:
     Langestraat, Oude Markt, Marktstraat, Brammelerstraat, M.H. Tromplaan en Volkspark.

 19.30 uur:  Start plechtigheid in het park met kort welkom door Els Koopmans, voorzitter 4 en 5
                     mei comité Enschede
19.33 uur:  Muziek door de Koninklijke Enschedese Burger Harmonie (KEBH)
19.36 uur:  Gedicht door Roàn de Jong, junior stadsdichter
19.38 uur:  Gedicht door Wouter van Zwieten, voorzitter studentenvereniging Taste
19.40 uur:  Muziek door KEBH
19.43 uur:  Toespraak door burgemeester Den Oudsten
19.50 uur:  Muziek door de KEHB

19.53 – 19.59 uur: Luiden van de klokken

20.00 uur: Precies om 20.00 uur wordt de gong geluid. Bij de beeldengroep van
                    Mari Andriessen wordt 2 minuten absolute stilte in acht genomen.
20.02 uur: ‘The Last Post’ wordt geblazen door trompettist de heer Bennie ter Heijde.
                    Vervolgens speelt de Koninklijke Enschedese Burger Harmonie ‘Abide with me’.
                    Hierna vindt de kranslegging plaats.
Aansluitend wordt het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus gezongen.

Rond 20.15 uur: De plechtigheid wordt door Els Koopmans, voorzitter 4 en 5 mei comité.

 Vervolgens worden nog enkele stukken gespeeld door de KEHB.